Pracovný upgrade a spôsoby, ako zvýšiť produktivitu pri obmedzených zdrojoch

 

Bez ohľadu na to, aký produkt spoločnosť vytvára, zvýšenie efektivity práce môže zvýšiť aj jej zisk. Robiť viac s menším množstvom zdrojov je predsa realitou dnešného konkurenčného obchodného prostredia a táto dynamika sa pravdepodobne v blízkej budúcnosti nezmení.

Preto sme sa vám rozhodli povedať niečo o metódach zvyšovania efektivity práce, a ako zorganizovať pracovný proces tak, aby ste toho urobili vo firme ešte viac.

Digitálna technológia

To, že je počítačová technológia skvelý spôsob, ako zvýšiť produktivitu spoločnosti a pomôcť každému zamestnancovi urobiť viac za kratší čas, nie je dnes žiadnou novinkou. Ide však o dynamicky sa rozvíjajúcu oblasť, ktorá si vyžaduje osobitnú kontrolu nad vznikajúcimi inováciami, ktoré neustále menia myšlienku pracovného procesu.

Pri posudzovaní stavu vašej spoločnosti a potreby výpočtovej techniky alebo vhodných náplní do tlačiarne je preto potrebné študovať manuálne procesy, ktoré sa v spoločnosti používajú, a rozhodnúť sa, ako sa dajú automatizovať pomocou správnej technológie.

Nezávislý personál

Znamená dnes delegovanie vhodných zamestnancov na nástroje potrebné na zlepšenie ich práce. Udelenie práva na riešenie problémov „priamo na mieste“ umožňuje manažérom vykonávať dôležitejšie úlohy a zamestnancom pracovať s lepším pocitom dôvery, ktorú ste doň delegovaním určitej právomoci vložili.

Flexibilné plánovanie

Požiadavka, aby všetci zamestnanci dodržiavali ten istý rozvrh, bez ohľadu na prácu alebo skutočné potreby spoločnosti, je zlá morálka a produktivita organizácie. Poskytnutie flexibility zamestnancom, pokiaľ ide o ich rozvrhnutie a pracovný čas, môže v skutočnosti zvýšiť ich produktivitu, zvýšiť lojalitu a povzbudiť zamestnancov, aby pre spoločnosť robili viac.

Patrí sem aj schopnosť niektorých zamestnancov pracovať z domu.

Napríklad spoločnosť Regus uskutočnila štúdiu medzi podnikateľskými lídrami. Podľa nej až 60 % respondentov uviedlo, že flexibilný pracovný čas sa pre nich ukázal byť ekonomicky výhodný, pretože to viedlo k zvýšeniu produktivity práce a zvýšenému zapojeniu, lojalite a motivácii.

Analyzujte prácu spoločnosti ako celku

Napríklad objem predaja, kvality výrobkov alebo služieb, mieru odmietnutia, počet zákazníkov, dynamiku spokojnosti zákazníkov a iné.

Táto analýza vám pomôže určiť potreby spoločnosti pre školenie zamestnancov, povie vám, v ktorých oblastiach, vertikáloch a obchodných jednotkách je to obzvlášť potrebné. Na základe získaných údajov sa budete potom môcť posunúť ďalej.

Využívajte ekonomicky výhodné riešenia

Aj vaša firma môže byť moderná a fit, ak si na prácu v nej vyberiete ekonomicky výhodnejšie riešenia. Nákup kompatibilnej náplne do tlačiarne HP alebo voľba virtuálnej kancelárie dokáže ušetriť nielen vaše financie, ale aj stále dôležitejší čas.

Od správnej a dobrej investície dnes predsa závisí veľmi veľa vecí, tak si s nimi a spolu s ďalšími radami z tohto článku svoj život a prácu uľahčite.