Kroky, vďaka ktorým môžete z dopravnej nehody vyviaznuť bez následkov

Napriek tomu, že postupnosť a riešenie dopravných nehôd je študovaná v autoškolách a je súčasťou teoretickej skúšky, málokto si v stave stresu dokáže všetko presne zapamätať, preto sa odporúča si jednotlivé kroky v pamäti pravidelne osviežovať. Opakovanie je predsa matkou múdrosti.

Čo konkrétne by ste mali v takejto situácii robiť?

Chráňte miesto nehody a dbajte o svoju vlastnú bezpečnosť

Ak nie ste vážne zranení, zastavte auto a zapnite výstražné svetlá. Nasaďte si výstražnú vestu a nainštalujte výstražný trojuholník. Ostatní účastníci vozovky by mali o vás vedieť.

Pomôžte obetiam

Poskytnite núdzovú pomoc osobám, ktoré sú v bezprostrednom nebezpečenstve a ohrození zdravia.

Volajte linku prvej pomoci

Presne a stručne im popíšte situáciu, informujte, kto odkiaľ volá, kde sa nachádza miesto nehody, čo sa stalo, koľko osôb bolo zranených, aká je povaha zranení, ďalšie možné následky a podrobnosti o nehode:

  • počkajte na pokyny alebo doplňujúce otázky;
  • keď je potrebné, pokračujte v poskytovaní prvej pomoci až do príchodu záchranárov.
Vypracujte správu o nehode

Vymieňajte si osobné údaje a čísla poistenia. Pripravte si diagram nehody. Fotkami zdokumentujte miesto nehody a poškodenie.

Je dôležité mať na pamäti, že účastníkmi nehody nie sú len vodiči, ktorí šoférovali, ale aj všetky ostatné osoby, ktorých činy mohli ovplyvniť vznik núdzovej situácie.

Ak nakoniec vyriešite všetky núdzové veci a postaráte sa o ranených, nezabudnite svoju situáciu riešiť aj s dobrým právnikom zo Zvolena alebo okolia, ktorý vám môže pomôcť prípadné nezhody, finančné vyrovnania a konflikty vyplývajúce z nehody vyriešiť omnoho lepšie a na základe vašich nárokov vyplývajúcich zo zákona.

Veríme, že sa týmto situáciám zodpovedným riadením auta, prístupom a dobrým stavom vozidla určite vyhnete, ak by predsa len nastal problém, nezabudnite na všetko, čo sme si práve spomenuli.