Kompetentne organizovaná logistika? Vieme, čo vám v tomto smere pomôže

Neprerušovaná prevádzka každého podniku je zabezpečovaná mnohými faktormi. Jedným z nich je aj kompetentne organizovaná logistika. Preto jej majitelia moderných firiem venujú osobitnú pozornosť a prijímajú účinné opatrenia na optimalizáciu prepravy a funkčnosti vozidiel. Ako to môžete docieliť aj vy? 

Hlavným technickým nástrojom na zvýšenie efektívnosti obchodných procesov je satelitné sledovanie dopravy pomocou GPS. Riešenie je vhodné najmä pre spoločnosti vlastniace veľký aj malý vozový park, ako aj majitelia súkromných automobilov.  

Funkcie tejto služby znižujú prestoje vozidla, znižujú počet krádeží náhradných dielov a podvody s palivom, optimalizujú logistiku a zjednodušujú vedenie dôležitej knihy jázd. Toto ľahko použiteľné riešenie sa stalo revolučným pri organizovaní kontroly nad každou jednotkou vozidla v reálnom čase.  

Výhody satelitného systému GPS 

Rozhodujete sa, no neviete, čo všetko môžete od tohto systému očakávať? V prvom rade má moderný GPS tracker dôležitú výhodu, ktorou je univerzálnosť. Pomocou neho môžete ovládať prácu jednotky vozidla a veľkého vozového parku vašej spoločnosti. Všetci predsa veľmi dobre vieme, že doprava je dnes pre fungovanie každého obchodu veľmi dôležitá, pretože dostať tovar k zákazníkovi musíte čo najrýchlejšie a bez ohrozenia jeho bezpečnosti a zdravia. A práve monitorovanie pomocou GPS zvyšuje efektivitu obchodných procesov a umožňuje: 

 • sledovať pohyb automobilu v reálnom čase; 
 • získať kedykoľvek prístup k pohybujúcim sa objektom; 
 • regulovať spotrebu paliva; 
 • sledovať polohu vozidiel v objekte; 
 • zvýšiť bezpečnosť riadenia vozidiel, prepravy cestujúcich a nákladu; 
 • kontrolovať harmonogram údržby, výmeny náhradných dielov a spotrebného materiálu. 
 • monitorovať dodržiavanie pracovného harmonogramu; 
 • kontrolovať čas práce a odpočinku manažérov automobilov; 
 • kontrolovať hmotnosť prepravovaného tovaru; 
 • prijímať včasné správy o každej jednotke vozidiel; 
 • dodržiavať harmonogramy osobnej dopravy; 
 • zlepšiť disciplínu medzi vodičmi. 

Vďaka týmto výhodám navigačných satelitných riadiacich systémov je možné dosiahnuť jedinečné výsledky, a to súčasne vo viacerých smeroch. Monitorovacie zariadenie sa dnes preto používa v mnohých dopravných podnikoch, administratívnych službách a v oblasti bezpečnosti. Ak teda jeho služby potrebujete aj vy, tak neváhajte a GPS monitoring vozidiel si objednajte.