Typy osobností v klietke sociálnej izolácie

Pandémia, ktorá bola ešte pred pár mesiacmi pre svet veľkou neznámnou, sa už dnes týka každého z nás. Okrem faktu, že do dnešného dňa prišlo kvôli tejto chorobe o život viac ako 103-tisíc ľudí a ekonomika pomaly ale isto padá na úplne dno, čelí ľudstvo ešte jednému veľkému problému.

Izolácia od spoločnosti a zodpovednosť voči dodržaniavaniu sprísneného distančného režimu nie je jednoduchou záležitosťou pre každého a tak sa do zoznamu problémov, spôsobených pandéminou, dostáva aj ľudská psychika. Hovorí sa, že všade dobre, doma najlepšie. Je tomu tak aj z dlhodobého hľadiska a tešíme sa skutočne všetci z možnosti stráviť nasledujúce mesiace v pohodlí domova?

Veľkú úlohu zohráva typológia osobností 

Ako je všeobecne známe, rôzne správanie ľudí sa častokrát odvíja práve od toho, akou typologoiou osobnosti dominujú. Zúžime si kruh na dva základné druhy, ktorými sú extroverti a introverti. Extrovertov všetci poznáme ako komunikatívneho človeka, ktorý sa rád zdržiava v spoločnosti, plnej ľudí a sústreďuje sa prioritne najskôr na vonakjší svet a až potom na seba. Svet introverta je naopak založený na vlastnej osobe, prioritnom vnímaní vlastných myšlienok a samého seba. Pre introvertov je to natoľko naplňujúce a dôležité, že vonkajší svet ich až tak nezaujíma. Ak je to možné, ľuďom a spoločnosti sa vyhýbajú.

Je teda jasné, že izoláciu bude extrovertný a introvertný človek vnímať úplne odlišne. Keďže je osobný kontakt obmedzený,extroverti pociťujú značný nekomfort a doslova sa od základov učia manuál introverta. V naprostom pohodlí sa cítia práve introverti, ktorí týmto distančným štýlom žijú od určitého veku a môžeme povedať, že izolovaný život je ich skutočným pohodlím. Keďže sa takíto ľudia zdržiavajú väčšinu svojho času doma, nepociťujú potrebu zažívať niečo nové či vzrušujúce, čím sú zvýhodenení v rade čakajúcom na balíčky nudy. Po ich otvorení by určite prekvapení neboli a po rokoch plných vymýšľania rôznych plánov na doma, by sa so situáciou a nudou rýchlo popasovali. To však nie je prípad ľudí, obľubujúcich spoločnosť, ruch a prehýrené noci.

Lepšie zvládanie situácie vďaka vlastnostiam?

To, ako zvládame život v karanténe či izolácií veľmi závisí od aspektov našich osobností. Ako praktickú pomôcku použijeme takzvaný Model veľkej päťky, ktorý sa využíva v psychológií na správny popis osobností človeka. Jednou z charakteristík je svedomitosť, ktorá zahŕňa cieľavedomosť, disciplínu či pevnú vôľu. Ľudia s vysokou svedomitosťou sú tak viac prispôsobiví a ľahšie v danej situácií dokážu zostaviť denný plán, ktorý budú dodržiavať presne tak, ako odporúčajú mnohí odborníci v čase pandémie.

Ďalšiu skupinu tvoria ľudia, u ktorých dominujue charakteristika prívetivosti. Ide o príjemného človeka, ktorý má tendenciu byť srdčený, súcitný a nápomocný, čo v praxi znamená, že predkladá svojim rodinným príslušníkom rôzne návrhy toho, ako môžu spoločne vo svojej domácnosti zvládnuť danú situáciu. Do vymýšľania aktivít je tak zapojená celá rodina či spolubývajúci. V konečnom dôsledku je tak vždy nejaký kreatívny plán na stole.

Jednou z charakteristík je aj otvorenosť, pod ktorou sa skrýva zvedavosť, vynaliezavosť a liberálnosť. Táto skupina ľudí počas množstva voľného času dáva prednosť knihám, hudbe vymýšľa tvorivé riešenia, ktorými sa zabaví.

Poslednými dvomi skupinami sú  extraverzia a neurotizmus. Títo ľudia sú viac náchylní na stres a negatívne emócie, čo má následne dopad na psychiku a je tak jasné, že majú väčší sklon k úzkosti a k depresii.

Spomenuté charakteristiky sú však zovšeobecnené a platí tak, že nie všetci introverti sú zákonite imúnni voči osamelosti a prípadným psychickým problémom. Aj ľudia so zraniteľnejšími osobnosťami dokážu zvládať takto ťažkú situáciu v podobe izolácie a to napríklad v prípade, keď majú skutočnú podporu najbližších. Aj keď nad každým jedným z nás svieti červený výkričník a veľký nápis STOP, je dôležité aby sme sa usilovali zaviesť do praxe časť z niektorých vlastností, ktoré sme spomenuli. Byť pokojným, organizovaným a trpezlivým je v momentálnej situácií najdôležitejšie. Netreba zabúdať na to, že naše reakcie na všetky výzvy v tejto nepríjemnej situácii odrážajú len nás samých.

 

Zdroj: www.psychologytoday.com