Fotografia je tu s nami už 3 storočia. Viete ako vznikla?

Jej vznik súvisí s technickým pokrokom a je pokračovaním duchovného vývinu človeka. Termín fotografia je odvodený z gréckeho slova „písanie svetlom“ a taktiež je považovaná za „dokumentaristu histórie“.

Na objavení zobrazovacej metódy pracovalo, po roku 1800 nezávisle od seba, hneď niekoľko vynálezcov. Prvý človek, ktorý pochopil ako by sa dalo narábať so svetlom, bol ešte v roku 350 p.n.l. slávny Aristoteles. Jeho pomenovanie „camera obscura“ znamenalo, že do svetlotesnej skrinky dopadá otvorom denné svetlo. Vo vnútri vzniknuté verné zobrazenie sa objavuje na protiľahlej stene horizontálne a vertikálne obrátené.

Za obdobie predhistórie fotografie môžeme nazvať prvé pokusy, tzv. Heliografiu (Niepce) a daguerotypiu (Daguerre). Niepce chcel pôvodne zdokonaliť litografiu. Zinkovú spojku s tenkou vrstvou asfaltu vystavil pôsobeniu svetla v prístroji vybavenom objektívom a vyvolal ju v zmesi petroleja a levanduľového oleja. Prvé obrazy získal v roku 1822. Prvou zachovanou fotografiou je Pohľad na dvor z roku 1826 (veľkosť 20×16 cm), ktorú exponoval osem hodín.

1. fotografia na svete

V roku 1829

Niepce sa s Daguerrom spojili a založili si firmu, ktorá mala mať väčšinový zisk zo všetkých výhod tohto nového „odvetvia priemyslu”. Daguerre nahradil asfalt jodidom strieborným a zdĺhavými vytrvalými pokusmi objavil , že pary ortuti vytvorili na doskách obraz, ktorý ustálil najprv v kuchynskej soli, neskôr v tiosírane sodnom. Tento postup nazval daguerrotypiou. Keď nebol sám schopný úspešne spropagovať svoj vynález, ponúkol ho francúzskemu štátu. Poslanci ho v snemovni zákonom prijali a 19. augusta 1839 ho na slávnostnom zasadaní francúzskej Akadémie verejne ohlásili.

Louis Jacques Mandé Daguerre

Bol majiteľom zábavného podniku Diorama v Paríži. Taktiež bol uznávaný maliar, ktorý získal fotografický obraz v podobe malých originálov. Na postriebrených doštičkách vytvoril obrazové kompozície troch žánrov: zátišie, portrét a neskôr krajina (najstaršia daguerrotypia je z roku 1837).

Daguerrova 1. fotografia

20. januára 1839

Angličan Henry William Fox Talbot predložil Kráľovskej spoločnosti vied v Londýne prvú snímku na papieri nasiaknutom roztokom chloridu strieborného, vyvolanú kyselinou dubienkovou a ustálenú bromidom draselným. Postup zvaný kalotypia mal tú výhodu, že sa dal z negatívu zhotovovať ľubovoľný počet kópií. Vďaka svojej reprodukovateľnosti sa stala fotografia fenoménom 19. a 20. storočia. V dôsledku zdĺhavého postupu londýnskych vedcov prepásli Angličania svoje šance. Prvenstvo získali Francúzi a epochálny vynález priemyselného odvetvia vstúpil do svetových dejín všetkých národov.

William Henry Fox Talbot: Komorník, 1840 (najstaršia snímka ľudskej postavy na papieri)

Ďalšou osobnosťou bol Gaspard Felix Tournachon, prezývaný Nadar. Ambiciózny kresliar, karikaturista a dramatik s mnohostrannými záujmami, ktorý začínal ako „artiste en daguerrotypie”. Od roku 1852 vytvoril vo svojom parížskom fotografickom ateliéri kolódiovým mokrým procesom, upraveným Niepcom, stovky vynikajúcich portrétov slávnych maliarov, spisovateľov, básnikov, politikov a iných. Vznikla tak galéria velikánov francúzskej dobovej kultúry 2. polovice 19. storočia. Byť portrétovaný Nadarom znamenalo spoločenský postup. Portrétom sa zaoberali aj iný maliari a sochári (Carjat, Salomon, Pierson). Od čias A. A. Disdériho však stratil portrét svoju vznešenosť a vysokú výtvarnú kultúru. Stal sa základom živnostenského podnikania, ktoré tvorí dodnes jednu z línií fotografickej profesie.

Félix Nadar: 1. fotografia zo vzduchu, 1858

Vývoj postupoval až od štúdiovej inscenovanej a aranžovanej fotografie živého či neživého modelu k dokumentárnej a reportážnej fotografii. Hovorí sa, že 19. storočie sa skončilo až v deň sv. Anny v roku 1914 vyhlásením prvej svetovej vojny. Už pred týmto dátumom vznikali živé reportáže a dokumenty, ale až vo vojnových rokoch zvečnili reportéri nadšených Nemcov v Berlíne, ťažké boje pri Verdune, Marne, taktiež exekúcie poľných súdov, biedu a nešťastie v Haliči, na Ukrajine, zúfalstvo a hlad v Rusku. Formoval sa tak základ spravodajskej a dokumentárnej fotografie, zameranej na aktuálne udalosti. Z fotografie sa začína stávať svedok doby.

Dnes poznáme mnoho odvetví fotografie. Patria sem: dokumentárna fotografia, emotívna, záujmová, sociálna, technická fotografia. V súčastnosti, v dobe, keď máme rôzne snímky z vesmíru, keď už ľudstvo cestovalo na mesiac a cesty do vesmíru patria k samozrejmosti, môžeme konštatovať, že sme dokázali nemožné a na začiatku tohto ohromného technického pokroku stála práve fotografia. Tá bude v roku 2019, oslavovať už svoje 180. narodeniny a za ten čas si prešla obrovským technickým pokrokom.

 

Vývoj fotografie

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *